Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 565

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 565 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de bevolking middels Herfstakkoord, sociaal akkoord, energieakkoord, onderwijsakkoord en zorgakkoord meer dan 250.000 banen heeft beloofd;

overwegende dat veel beloven en weinig geven, alleen een gek in vreugde doet leven;

verzoekt de regering, met een nadere uitwerking te komen waarin staat vermeld wanneer deze meer dan een kwart miljoen banen gerealiseerd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf