Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 564

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 564 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid nog steeds torenhoog is;

overwegende dat er voorbeelden zijn waarbij ontslagen medewerkers vanuit de WW nu hetzelfde werk doen als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering;

overwegende dat dit een onwenselijke situatie is;

verzoekt de regering om, de Kamer twee keer per jaar te rapporteren hoeveel echte banen worden vervuld door uitkeringsgerechtigden

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf