Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 563

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 563 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister-President erop wijst dat er rond de cao interessante kansen liggen, waardoor cao's meer kunnen bijdragen aan innovatiekracht;

overwegende dat sociale partners verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud en naleving van cao's;

overwegende dat het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer toch met sociale partners in gesprek gaat over de loonontwikkeling in cao's;

verzoekt de regering, in dit gesprek bij sociale partners aan te dringen op modernisering en vereenvoudiging van de cao's, waardoor cao's meer ruimte bieden voor maatwerk en individuele keuzevrijheid, en de Kamer voor 1 januari 2015 te informeren over de uitkomsten van dit gesprek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg