29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 562 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2014

Hierbij ontvangt u het Activiteitenoverzicht Aanpak Jeugdwerkloosheid1.

Een essentieel onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is de regionale aanpak. Het Activiteitenoverzicht zet de projecten in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid in de 35 arbeidsmarktregio’s op een rij. De informatie is door de arbeidsmarktregio’s aangeleverd en gebundeld in één handzaam document. Het document fungeert als handreiking voor gemeenten om met elkaar in gesprek te komen over de aanpak jeugdwerkloosheid, zodat zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven