29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 458 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid blijft oplopen en de investeringen in het midden en kleinbedrijf onder druk staan;

overwegende dat het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie juist een grote bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid;

overwegende dat de inzet van werklozen in het midden- en kleinbedrijf leidt tot nuttige werkervaring en tegelijk de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf een positieve impuls kan geven;

constaterende dat via proefplaatsingen werklozen tijdelijk met behoud van uitkering werkzaamheden kunnen verrichten bij een onderneming;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe vaak het middel van de proefplaatsing wordt toegepast, wat de eventuele belemmeringen hierbij zijn en hoe het middel breder ingezet en onder de aandacht kan worden gebracht, bijvoorbeeld bij het midden- en kleinbedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Heerma

Van Weyenberg

Naar boven