Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 457

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 457 MOTIE VAN DE LEDEN HAMER EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren ongeveer twee keer zo hoog is als onder autochtone jongeren;

constaterende dat het vinden van een stage voor allochtone jongeren lastiger is dan voor autochtone jongeren;

overwegende dat het doorlopen van een stage van groot belang is om de schooluitval te verkleinen;

overwegende dat het hebben van een afgeronde opleiding de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot;

overwegende dat het kabinet met sociale partners heeft afgesproken om extra inspanningen te plegen opdat jongeren hun weg vinden naar een stage, leerwerkbaan of baan;

overwegende dat daarbij is afgesproken dat bijzondere aandacht zal worden besteed aan jongeren met een niet-westerse achtergrond, gezien het feit dat zij relatief sterk worden getroffen door de werkloosheid;

verzoekt de regering om, zichtbaar extra inspanningen te plegen opdat niet-westerse allochtone jongeren hun weg vinden naar een stage, leerwerkbaan of baan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Weyenberg