Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 456

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 456 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het leerwerkaanbod geen onderdeel meer is van de Wet werk en bijstand;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoeveel jongeren in de bijstand langer dan vier maanden thuis zitten zonder dat hun een stage-, werk- of leeraanbod is gedaan en de Kamer hierover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Schouten