29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 455 MOTIE VAN DE LEDEN HEERMA EN HAMER

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de economische crisis voortduurt en de werkloosheid steeds verder oploopt;

van mening dat het voor onze economie en werkgelegenheid kansen biedt als bedrijven hun productie in Nederland houden (het voorkomen van offshoring) en productie uit andere landen terughalen (reshoring);

overwegende dat in andere landen al successen worden geboekt als het gaat om het voorkomen van offshoring en het inzetten op reshoring;

verzoekt de regering om actief beleid te ontwikkelen op dit terrein en de «total cost of ownership» inzichtelijker te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Hamer

Naar boven