Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 454

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 454 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bezuinigingen onvermijdelijk leiden tot het verlies van banen;

van mening dat bij het maken van beleidskeuzes de gevolgen voor de werkgelegenheid een overweging horen te zijn;

verzoekt de regering, het voorliggende bezuinigingspakket te toetsen, zodat het negatieve effect op de werkgelegenheid geminimaliseerd kan worden, en de regie hierover bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik