Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 453

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 453 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VAN OJIK

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal werkzoekenden en het aantal openstaande vacatures uit balans is geraakt;

constaterende dat werkzoekenden de verplichting hebben om minimaal één keer per week te solliciteren;

overwegende dat keer op keer afgewezen worden voor een baan, werkzoekenden frustreert;

overwegende dat werkgevers overspoeld worden met sollicitatiebrieven;

verzoekt de regering, het tijdelijk mogelijk te maken om maatwerk te leveren als het gaat om de sollicitatieplicht voor werkzoekenden en deze sollicitatieplicht af te zwakken wanneer het niet aantoonbaar de kansen op het vinden van betaald werk vergroot en hiertoe een voorstel naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Van Ojik