Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 452

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 452 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het sociaal akkoord 300 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het cofinancieren van sectorale plannen voor 2013 en 2014;

overwegende dat het van groot belang is dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid in deze plannen voldoende aandacht krijgt;

verzoekt de regering, te waarborgen dat circa 100 miljoen euro wordt besteed aan cofinanciering van maatregelen in sectorale plannen die de jeugdwerkloosheid aanpakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg