Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 451

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 451 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens de Inspectie SZW gemeenten er slechts in beperkte mate in slagen om uitkeringsgerechtigden die begeleiding nodig hebben passend werk te bieden;

overwegende dat er volgens de inspectie bij gemeenten onvoldoende expertise en specifiek beleid is gericht op het begeleiden van mensen met een beperking naar passend werk;

verzoekt de regering, specifieke maatregelen te treffen opdat gemeenten gerichte begeleiding en ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut