Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 450

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 450 MOTIE VAN HET LID HEERMA C.S.

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door de regering onderscheid wordt gemaakt tussen mbo’ers zonder een verblijfsstatus die een beroepsopleidende leerweg (bol) of een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, als het gaat om de mogelijkheid om stage te lopen;

overwegende dat een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op basis van de wet beide gelden als een volwaardige mbo-opleiding;

van mening dat het recht op onderwijs doorslaggevend moet zijn voor de mogelijkheid voor scholieren om stage te lopen;

overwegende dat het door de regering gemaakte onderscheid hier geen recht aan doet en het voor een deel van de scholieren onmogelijk maakt om hun opleiding af te ronden;

verzoekt de regering om het ook voor mbo’ers zonder verblijfsstatus die een bbl-opleiding volgen mogelijk te maken om stage te lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Karabulut

Van Weyenberg

Voortman

Schouten