29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 422 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 415

Voorgesteld 5 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts 20 procent van de zzp’ers zich verzekert tegen ziekte en slechts 36 procent tegen arbeidsongeschiktheid;

overwegende dat het private aanbod van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet altijd adequaat is;

constaterende dat de SER in het advies «Zzp’ers in beeld» aanbeveelt om de mogelijkheden om op vrijwillige basis mee te doen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te verruimen;

van mening dat tegenover vrijwillige deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering een kostendekkende premie moet staan;

verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over mogelijkheden om de opties voor zzp’ers om op vrijwillige basis mee te doen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te verruimen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Naar boven