Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 415

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 415 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts 20% van de zzp'ers zich verzekert tegen ziekte en slechts 36% tegen arbeidsongeschiktheid;

overwegende dat het private aanbod van arbeidsongeschiktheidsverzekering niet altijd adequaat is;

constaterende dat de SER in het advies «Zzp'ers in beeld» aanbeveelt om de mogelijkheden om op vrijwillige basis mee te doen aan de WIA te verruimen;

van mening dat tegenover vrijwillige deelname aan de WIA een kostendekkende premie moet staan;

verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over mogelijkheden om de opties voor zzp'ers om op vrijwillige basis mee te doen aan de WIA te verruimen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg