Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329544 nr. 414

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 414 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts de helft van de zzp'ers aanvullend pensioen opbouwt;

overwegende dat het advies «Zzp'ers in beeld» van de Sociaal-Economische Raad hierover nuttige aanbevelingen bevat;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om zzp'ers meer mogelijkheden te geven om op vrijwillige basis aanvullend pensioen op te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg