Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 397

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 397 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de flexibele schil in Nederland tot een van de grootste van de Europese Unie behoort en de verwachting is dat deze verder zal groeien;

verzoekt de regering, het CPB een onderzoek te laten doen naar het potentieel «oververzekeren» van het Nederlandse bedrijfsleven tegen economische tegenspoed door een overmatig flexibele schil, en de gevolgen hiervan voor de arbeidsproductiviteit van de beroepsbevolking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer