29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 366 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op vele plaatsen in Nederland schoonmakers nog altijd te maken hebben met een negatieve prijsspiraal;

constaterende, dat er een toenemende druk bestaat op arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van schoonmakers en afspraken over opleidingen, ziekte en beloning slecht worden nageleefd;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de negatieve prijsspiraal in de schoonmaaksector stopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Voortman

Hamer

Naar boven