Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 351

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 351 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KLAVER

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er overleg komt met de sociale partners om de O&O-fondsen ook te gebruiken voor intersectorale scholing;

constaterende, dat de inzet is om enkel eventuele additionele financiering te gebruiken voor intersectorale scholing;

verzoekt de regering om in het overleg met de sociale partners ook te streven naar meer mogelijkheden om het huidige budget van O&O-fondsen te gebruiken voor intersectorale scholing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Klaver