29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 350 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat we met zijn allen langer zullen moeten doorwerken;

overwegende, dat mensen hiertoe in staat moeten worden gesteld;

overwegende, dat inspanningen op duurzame inzetbaarheid hiertoe een belangrijke bijdrage leveren;

overwegende, dat sociale partners hiertoe het voortouw nemen;

overwegende, dat het belangrijk is om als Tweede Kamer daarbij een vinger aan de pols te houden, opdat indien gewenst kan worden bijgestuurd;

roept de regering op om de inspanningen op het terrein van duurzame inzetbaarheid te monitoren en de Kamer vooraf te informeren over de opzet en het tijdpad van de monitor,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven