Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 348

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 348 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het MKB de lasten van WULBZ (Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) en VLZ (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) een rem vormen om ouderen in dienst te houden of te nemen;

overwegende, dat de werkbonus van maximaal € 1 750 die een werkgever gedurende drie jaar ontvangt indien hij een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst houdt, als een douceurtje kan worden beschouwd, waarvan nauwelijks of geen stimulans uit gaat;

verzoekt de regering de werkbonus van € 1 750 aan de werkgever te schrappen en deze middelen in te zetten voor een nader te bepalen periode van no-risk voor werkgevers in het mkb die oudere werklozen in dienst nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar