Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 346

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 346 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in de voorgenomen vitaliteitsregeling mensen van 62 jaar en ouder anders behandeld dan mensen van 61 jaar en jonger;

overwegende, dat dit onderscheid niet te rechtvaardigen is;

verzoekt de regering om dit niet te rechtvaardigen onderscheid achterwege te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt