Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 345

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 345 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is de mogelijkheid om de levensloopregeling voort te zetten of stop te zetten afhankelijk te maken van het gespaarde bedrag per 31 december 2011;

overwegende, dat in sommige sectoren met zware beroepen de levensloopregeling onderdeel is van het loopbaanbeleid;

verzoekt de regering om eenieder, ongeacht het gespaarde bedrag, de mogelijkheid te bieden om de levensloopregeling per 1 januari 2012 voort te zetten dan wel stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt