29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 319 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR C.S.

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de uitvoeringsinstructie UWV, zoals besproken in het AO van 9 juni jongstleden, tot ongewenste uitkomsten leidt;

verzoekt de regering de uitvoeringsinstructie UWV in te trekken en niet te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Hamer

Ulenbelt

Naar boven