Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 29544 nr. 318

Gepubliceerd op 20 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

Hierbij deel ik u mede dat de door uw vaste commissie voor SZW gevraagde reactie 2011Z07797/2011D26607 op de brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen mogelijk is. Daarvoor is meer onderzoek en interdepartementale afstemming nodig.

Voor een eerste reactie verwijs ik naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Kamervragen van de leden Heijnen en Hamer over rechtsbescherming van ambtenaren (KV 2011Z07451) dat op 24 mei jl. aan uw kamer is aangeboden. In het antwoord op de Kamervragen van het lid Hamer over de groei van payrolling (KV 2011Z09252), dat ik op 30 mei jl. aan uw Kamer heb gestuurd, heb ik aangegeven dat ik de Stichting van de Arbeid zal vragen hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag.

Een reactie op de overige punten in de brief van FNV Bondgenoten zal zo spoedig mogelijk separaat aan uw Kamer worden aangeboden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl