Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129544 nr. 300

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 300 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2011

Eind maart heeft u mij enkele vragen voorgelegd naar aanleiding van een rondetafelgesprek dat u heeft gehouden met beveiligers (2011Z04936/2011D15462). De vragen hebben betrekking op de aanbesteding van beveiligingsdiensten door de overheid.

Op uitnodiging van partijen in de schoonmaakbranche zal ik op 25 mei de «code verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaaksector» in ontvangst nemen. Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg Post op 13 januari jl. (kamerstuk 29 502, nr. 59) volg ik de ontwikkeling van de code nauwgezet. Zodra de code er is zal ik in samenwerking met betrokken departementen, een doorvertaling voor de rijksoverheid maken. Hierbij zal ik ook de aanbesteding van de beveiligingsdiensten betrekken. In die reactie zal ik tevens ingaan op de vragen die u heeft gesteld naar aanleiding van uw rondetafelgesprek met beveiligers. Ik verwacht u in de loop van de maand juni nader te kunnen berichten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp