Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200829544 nr. 152

29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 152
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2008

Bij verschillende algemene overleggen met uw Kamer en bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is u een nota toegezegd over de arbeidspositie van ouderen. Met bijgaande notitie, waarin de positie van personen van 65 jaar en ouder centraal staat, wordt hieraan tegemoetgekomen1. Op de positie op de arbeidsmarkt van personen jonger dan 65 jaar en het bevorderen van de arbeidsparticipatie van deze groep, zal op een later moment, na de advisering door de Commissie Arbeidsparticipatie (de Commissie Bakker), worden ingegaan.

De minister van Sociale Zaken, en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.