Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529544 nr. 12

29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 12
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2004

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg van 1 december jl. over de RSP-regeling bied ik u hierbij het onderzoek «De markt voor Persoonlijke Dienstverlening»1 aan, inclusief een overzicht van relevante regelingen in het buitenland. Een kabinetsstandpunt kunt u tegemoet zien voor 1 april 2005.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.