29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 1002 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2020

Hierbij bied ik u twee onderzoeken aan die zijn uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het uitzendregime: een onderzoek naar de positie van uitzendwerknemers1 en een onderzoek naar driehoeksrelaties2. Een inhoudelijke reactie op deze onderzoeken, mede in het licht van het advies van de Commissie Borstlap, zal ik u op een later moment doen toekomen. Gegeven de huidige uitzonderlijke situatie is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven