Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200729544 nr. 100

29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 100
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2007

Hierbij bieden wij u het Kwartaalbericht Arbeidsmarkt juni 2007 aan1. In het kwartaalbericht zijn de meest recente cijfers van het CBS verwerkt. De gegevens hebben betrekking op werkgelegenheid, werkloosheid, uitkeringen en re-integratie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.