Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429523 nr. 16

29 523
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN BUSSEMAKER EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 29 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat illegale arbeid leidt tot uitbuiting en oneerlijke concurrentie;

overwegende, dat hogere boetes zullen leiden tot een vermindering van het aantal illegale werknemers in dienst bij werkgevers;

constaterende, dat de hoogte van de boete in het huidige wetsvoorstel niet in overeenstemming is met het vergrijp;

verzoekt het kabinet de feitelijke boete bij het in dienst hebben van een illegale werknemer te verhogen van 3500 euro tot 7500 euro,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bussemaker

Dijsselbloem