Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429523 nr. 12

29 523
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 16 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 19d, eerste lid, onder b, «€ 45 000» vervangen door: € 450 000.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de maximale boete te verhogen. De in de wet voorgestelde maximale boete komt zo in verhouding tot de overtreding waardoor het aantal overtredingen zal verminderen.

Bussemaker