Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029521 nr. 409

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 409 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Op grond van het toetsingskader ontvangt uw Kamer, ten behoeve van het monitoren van de voortgang van de kleine of kortdurende Nederlandse bijdragen aan missies met een militaire en een civiele component, jaarlijks op de derde woensdag in mei een «Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen».

Hierbij bieden wij u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de voortgangsrapportage over het jaar 2019 aan1.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.