Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929521 nr. 382

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2019

Bijgaand gaat u ter vertrouwelijke inzage toe, de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de EU-missie EUNAVFOR MED Sophia (periode 1/12/2018–31/5/2019)1.

Zoals eerder aan uw Kamer gemeld2, heeft Nederland in de onderhandelingen omtrent mandaatverlenging van de Europese maritieme Operatie EUNAVFOR MED Sophia een constructieve houding ingenomen en aangegeven open te staan voor een oplossing die tot een structurele verlenging van de operatie zou leiden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2134