29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 380 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2019

Op grond van het Toetsingskader kan uw Kamer jaarlijks iedere derde woensdag in mei beschikken over een tussentijdse evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan operaties en missies. Deze evaluatie omvat de inzet van militaire eenheden en de inzet van individuele militairen en civiele functionarissen in het kader van missies met een civiele en militaire component.

Hierbij bieden wij u de tussentijdse evaluatie over het jaar 2018 aan1.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven