Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229521 nr. 188

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 188 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2012

Op 23 december 2011 informeerden wij u, conform artikel 100 van de Grondwet, over de Nederlandse inzet van een Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) (Kamerstuk 29 521, nr. 178) ter bescherming van zeetransporten van het World Food Programme (WFP) naar Somalië. Deze bijdrage aan EU-operatie Atalanta, voor de duur van zes maanden, zou eind juli eindigen. Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over het besluit van de regering om de Nederlandse AVPD-bijdrage te verlengen tot uiterlijk eind oktober 2012.

Nederland ontvangt van de EU veel lof voor zijn AVPD-bijdrage aan het WFP. Mede dankzij het AVPD kan humanitaire hulp, die voor grote delen van de Somalische bevolking essentieel is, worden beveiligd en afgeleverd. Bovendien is door de inzet van het AVPD aan boord van een WFP-schip escortering door een marineschip niet meer nodig. Hierdoor wordt een marineschip vrijgespeeld om andere Atalanta-taken uit te voeren. Schaarse militaire middelen worden zo doelmatig ingezet, waardoor de doelgerichtheid van de operatie als geheel toeneemt.

De EU wil de inzet van AVPD’s voortzetten en heeft daarom de lidstaten verzocht de AVPD-taak eind juli van Nederland over te nemen. De gesprekken daarover zijn in een vergevorderd stadium. De verwachting is echter dat, gezien de politieke besluitvormingsprocessen en de noodzakelijke periode voor voorbereiding en gereedstelling, een nieuw team van een ander land niet voor eind juli beschikbaar zal zijn. Atalanta heeft Nederland daarom gevraagd zijn AVPD-bijdrage met maximaal drie maanden te verlengen, om zo de periode te overbruggen totdat het Nederlandse AVPD afgelost kan worden door een ander land. Vanwege de schaarse militaire middelen die Atalanta tot zijn beschikking heeft, blijft de AVPD-bijdrage ook de komende maanden van groot belang voor de operatie.

De regering heeft besloten Atalanta tegemoet te komen en de Nederlandse AVPD-bijdrage eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen tot uiterlijk eind oktober 2012. Het Nederlandse AVPD blijft geplaatst aan boord van de MV Caroline Scan, hetzelfde WFP-schip waarop het AVPD momenteel geplaatst is. De omstandigheden waaronder het AVPD gedurende de verlenging wordt ingezet, zijn ten opzichte van de huidige inzet niet gewijzigd. Ook heeft de verlenging van de Nederlandse AVPD-bijdrage aan EU-operatie Atalanta geen gevolgen voor de toegezegde VPD-inzet ten behoeve van Nederlandse koopvaardijschepen.

Financiën

De additionele uitgaven voor de verlenging van de Nederlandse AVPD-bijdrage worden geraamd op € 0,4 miljoen. De additionele uitgaven voor de huidige AVPD-inzet waren geraamd op € 1,3 miljoen maar vallen lager uit, mede omdat het in de raming voorziene strategische luchttransport niet nodig bleek. Hierdoor kan de verlenging van de AVPD-bijdrage worden bekostigd uit de reeds geraamde € 1,3 miljoen, die in 2012 ten laste van de structurele HGIS-voorziening voor crisisbeheersingsoperaties op de defensiebegroting (artikel 20 Inzet) wordt gebracht.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen