29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2023

In antwoord op uw brief van d.d. 20 oktober 2022 waarin u verzocht om een afschrift van het antwoord op de aan mij gerichte brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) van d.d. 30 september 2022 stuur ik u bijgaand het gevraagde afschrift van de antwoordbrief.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven