29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MUTLUER

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de periode 2009–2019 het aantal vrijwilligers bij de brandweer met 2.772 vrijwilligers is gedaald;

constaterende dat recentelijk 15% van de brandweervrijwilligers overwoog te stoppen als de plannen rondom taakdifferentiatie doorgang zouden vinden;

overwegende dat goede brandweerzorg onmogelijk is zonder voldoende brandweervrijwilligers of waardering voor het zware werk dat brandweerpersoneel moet leveren;

verzoekt de regering met voorstellen te komen zodat de werkvloer meer zeggenschap krijgt bij het maken en uitvoeren van voorstellen rondom brandweerzorg en dit tevens te waarborgen binnen veiligheidsregio's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Mutluer

Naar boven