29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 213 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN

Voorgesteld 14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's aangeeft dat er geen landelijke normen zijn en er geen overzicht is van taken, middelen en slagkracht met betrekking tot de brandweerzorg en veiligheidsregio's met name gericht zijn op het uitvoeren van de wettelijke taken met minimale middelen;

constaterend dat dit leidt tot grote onderlinge verschillen in kwaliteit van brandweerzorg binnen veiligheidsregio's;

overwegende dat deze verschillen leiden tot onnodige onveilige situaties en slechtere samenwerking tussen regionale brandweerkorpsen;

verzoekt de regering (bij het vaststellen van het aangekondigde nieuwe wettelijke kader) met voorstellen te komen voor eenduidige landelijke regels omtrent het minimumniveau van brandweerzorg, bijvoorbeeld normen omtrent voertuigbezetting en vereisten omtrent een basisniveau van specialistische taken zoals bijvoorbeeld waterongevallenbestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Michon-Derkzen

Naar boven