Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029517 nr. 185

29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

In het Algemeen Overleg van 14 november jl. over nationale veiligheid en crisisbeheersing heb ik toegezegd uw Kamer voor het einde van het kalenderjaar te informeren over signalen dat de brandweerzorg verslechtert door de gebiedsgerichte opkomsttijden.

Diverse gesprekken zijn inmiddels gevoerd met het oog op wat tijdens dat AO is ingebracht over de brandweerzorg. Om tot de door mij toegezegde zinvolle brief te komen, vind ik het van belang om te beschikken over een reactie van regionale bestuurders van de veiligheidsregio’s op de signalen die in het AO over brandweerzorg werden afgegeven. Ik verwacht die reactie begin volgend jaar te mogen ontvangen. Om die reden denk ik uw Kamer uiterlijk februari 2020 nader te kunnen informeren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus