29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juli 2017

De Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Agentschap Telecom hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de stroomstoring Amsterdam en omstreken van 17 januari. Hierbij bied ik u dit rapport aan1.

Na de zomer zal ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken, een inhoudelijke reactie op het rapport doen toekomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven