29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 412 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ZIENGS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 407

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven en burgers, naast regeldruk van regels opgesteld door de rijksoverheid, ook hinder ondervinden van beleidsregels opgesteld door toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen;

constaterende dat het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) de ruimte had om al deze regeldruk te toetsen, en het nog op te richten Adviescollege toetsing regeldruk deze bevoegdheid niet heeft;

overwegende dat het laatste rapport van Actal laat zien dat veel regeldruk niet alleen van de rijksoverheid afkomstig is maar ook van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen en het dus van groot belang is dat het Adviescollege toetsing regeldruk ook deze regeldruk kan toetsen;

verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk de mogelijkheid te geven om in samenspraak met de betreffende instanties te adviseren over de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen, zoals beleidsregels, te kunnen toetsen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Dijkgraaf

Hijink

Agnes Mulder

Paternotte

Graus

Naar boven