29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 411 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 406

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het ontwerp besluit voor het nieuwe Adviescollege Toetsing Regeldruk zo aan te passen dat het adviescollege in voorkomende gevallen ook gevraagd en ongevraagd kan adviseren over knelpunten in bestaande wet- en regelgeving naar aanleiding van signalen vanuit bedrijfsleven en samenleving voor zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe Adviescollege,

Dijkgraaf

Hijink

Agnes Mulder

Paternotte

Ziengs

Graus

Naar boven