29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 410 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 405

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het instellingsbesluit alleen ruimte geeft aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) om advies te geven richting de Tweede Kamer over initiatiefwetgeving en amendementen, waarbij dit alleen mag op verzoek van de Tweede Kamer;

overwegende dat het van belang is dat het adviescollege als informatiebron van de Eerste en Tweede Kamer kan optreden en zij daarom ruimte moet hebben om de Eerste en Tweede Kamer te kunnen adviseren over regeldruk indien zij dat wenselijk acht;

verzoekt de regering om, in het instellingsbesluit toe te voegen dat het adviescollege ten alle tijden op verzoek van beide Kamers der Staten-Generaal kan adviseren over regeldruk, zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe Adviescollege,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Ziengs

Paternotte

Dijkgraaf

Hijink

Graus

Naar boven