29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 408 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Adviescollege toetsing regeldruk zich zal richten op de regeldruk bij bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken op verzoek van organisaties of beroepsbeoefenaren in de publieke sector de regeldruk te laten toetsen door het Adviescollege toetsing regeldruk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Dijkgraaf

Paternotte

Agnes Mulder

Naar boven