29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 406 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het ontwerpbesluit voor het nieuwe Adviescollege toetsing regeldruk zo aan te passen dat het adviescollege ook gevraagd en ongevraagd kan adviseren over knelpunten in bestaande wet- en regelgeving naar aanleiding van signalen vanuit bedrijfsleven en samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Hijink

Agnes Mulder

Paternotte

Ziengs

Graus

Naar boven