29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 404 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een ministerraadversie van wetgeving aanzienlijk kan afwijken van een consultatieversie;

overwegende dat het van belang is dat het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de mogelijkheid heeft om als waakhond zelfstandig te oordelen of sprake is van een aanzienlijke afwijking, zonder hierbij afhankelijk te zijn van het oordeel van de vakminister;

verzoekt de regering om, het instellingsbesluit zodanig aan te passen dat het adviescollege zelf een oordeel kan vormen of sprake is van een aanzienlijke afwijking in vergelijking met de consultatieversie en hierbij zelf kan besluiten of een aanvullende zienswijze over de ministerraadversie wenselijk is, zonder dat het adviescollege daarbij afhankelijk is van het oordeel van de vakminister die het aangaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Ziengs

Paternotte

Dijkgraaf

Hijink

Graus

Naar boven