29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 403 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven en burgers, naast regeldruk als gevolg van regels opgesteld door de rijksoverheid, ook hinder ondervinden van regelgeving opgesteld door lagere overheden zoals de provincies, gemeenten en waterschappen;

constaterende dat het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) deze regeldruk op verzoek kon toetsen en het nog op te richten Adviescollege toetsing regeldruk deze bevoegdheid niet heeft;

overwegende dat het laatste rapport van Actal laat zien dat veel regeldruk niet alleen van de rijksoverheid afkomstig is maar ook van provinciale staten, gemeenten en waterschappen;

verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk in het instellingsbesluit de mogelijkheid te geven om ook op verzoek de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, te kunnen toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Ziengs

Agnes Mulder

Dijkgraaf

Hijink

Naar boven