Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629515 nr. 135

29 515
Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

nr. 135
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2006

Hierbij ontvangt u de rapportage1 over de voortgang van de operatie ter vermindering van administratieve lasten en de aanpak van irritaties voor bedrijven. De uitvoering van het pakket aan reductiemaatregelen ligt goed op stoom. In deze brief wordt beschreven wat er allemaal al bereikt is en wat er nog gaat veranderen voor de ondernemer. Tevens worden een aantal moties die onlangs zijn aanvaard door de Tweede Kamer op het gebied van administratieve lasten voor bedrijven in deze brief beantwoord. Tot slot wordt ingegaan op het verduurzamen van de aanpak van administratieve lasten en alle overige kosten die voortvloeien uit regelgeving.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.