Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829509 nr. 67

29 509 Palliatieve zorg

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2018

In vervolg op mijn brief van 11 mei 20181, die u heeft geagendeerd voor het op 13 september geplande Algemeen Overleg Wijkverpleging, bericht ik u het volgende.

In deze brief heb ik aangegeven dat ik u na de zomer c.q. in september 2018 zal informeren over het thematisch onderzoek naar beschikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging in alle relevante zorgdomeinen2 en over het advies van de NZa over bekostiging van palliatieve zorg. Ik meld u hierbij dat beide rapportages pas in oktober beschikbaar komen, en ik de uitkomsten hiervan daarom niet voorafgaand aan Algemeen Overleg Wijkverpleging met uw Kamer kan delen.

Ik zal in oktober ingaan op de uitkomsten van beide rapportages in een vervolgbrief over palliatieve zorg. In deze brief zal ook het plan rond de inzet van middelen uit het Regeerakkoord voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders3 worden opgenomen. Ik ga er voorts van uit dat ik u in oktober ook nader kan berichten over het vervolg op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg4.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 29 509, nr. 66

X Noot
2

N.a.v. motie Dik-Faber en Slootweg, Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 96

X Noot
3

N.a.v. motie Segers en Slootweg, Kamerstuk 29 538, nr. 257

X Noot
4

N.a.v. motie Dik-Faber en van der Staaij, Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 97